دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی

دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی ، مقاله، طرح درس، پاورپوینت و هزاران فایل دیگر

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 311
  • بازدید دیروز : 70
  • بازدید کل : 64582

پیوند ها

دانلود طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی موضوع درس اعداد اعشاری

دانلود طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی موضوع درس : اعداد اعشاری ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مهاجرت آریایی ها

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مهاجرت آریایی ها ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی درس آرش کمان گیر

دانلود طرح درس روزانه فارسی چهارم ابتدایی درس آرش کمان گیر ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پیدایش روستاها

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی پیدایش روستاها ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۲۷ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع نقشه

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع نقشه دانلود  طرح درس روزانه  مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع نقشه ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع جانوران بی مهره

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع جانوران بی مهره ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع بدن ما

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع بدن ما ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع آهن ربا

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع آهنربا ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع انرژی نیاز هر روز ما

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع انرژی نیاز هر روز ما ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع اندازه گیری زاویه

دانلود طرح درس روزانه ریاضی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع اندازه گیری زاویه ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع اولین روستاها چگونه بوجود آمدند ( مشکلات انسانهای اولیه )

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه )  جشنواره الگوی برتر تدریس مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع اولین روستاها چگونه بوجود آمدند ( مشکلات انسانهای اولیه ) ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع مخلوط

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع مخلوط ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع آسمان در شب

دانلود سمینار ( طرح درس روزانه ) علوم تجربی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع آسمان در شب ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به کرمانشاه

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به کرمانشاه ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به تخت جمشید 2

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به تخت جمشید 2 ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به تخت جمشید 1

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به تخت جمشید 1 دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع سفری به تخت جمشید 1 ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع خرید و فروش در محله

دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی موضوع خرید و فروش در محله دانلود طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم ابتدایی ( دبستان) موضوع درس : خرید و فروش در محله ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی - موضوع حروف مقطعه

دانلود طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی - موضوع حروف مقطعه ...

مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

دانلود طرح درس قرآن چهارم- موضوع وقف

دانلود طرح درس قرآن چهارم- موضوع وقف دانلود طرح درس روزانه قرآن چهارم ابتدایی - موضوع وقف ...

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۷

گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم

گزارش مصور اجراي طرح کرامت پایه ی پنجم ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶

طرح درس روزانه ریاضی ماشین های ورودی خروجی

طرح درس روزانه ریاضی چهارم ماشین های ورودی خروجی ...

مبلغ قابل پرداخت 1,500 تومان

انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶

طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها

طرح درس ذورانه علوم چهارم ابتدایی فصل مخلوط ها ...

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶

طرح درس روزانه " اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس : ًنقشه چیست؟

طرح درس کامل" اجتواعی پايه چهارم اتتذايی موضوع درس : ًنقشه چیست؟ ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    20% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,200 تومان

انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید

طرح درس روزانه مطالعات اجتماعی چهارم سفر به تخت جمشید ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,050 تومان

انتشار : ۲۱ آذر ۱۳۹۶

طرح درس روزانه ریاضی کلاس اول ابتدایی جمع اعداد

طرح درس روزانه ریاضی کلاس اول ابتدایی جمع اعداد ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 750 تومان

انتشار : ۹ آذر ۱۳۹۶

برنامه سالانه پیش دبستانی 95-96

برنامه سالانه پیش دبستانی سال تحصیلی 96-95  را می توانید در پایین همین صفحه دانلود نمایید  بیش از 10 طرح و برنامه سالانه پیش دبستانی فایلها به صورت ورد وقابل ویرایش می باشند متناسب با فرم جدید برنامه سالانه این برنامه سال 95-96 می باشد و برای دانلود برنامه سالانه جدید 96-97  اینجا کلیک نماییدبرنامه جدید سال 97-96    ...

مبلغ قابل پرداخت 4,500 تومان

انتشار : ۶ دی ۱۳۹۵

دانلود طرح درس روزانه پنجم ابتدایی نام درس: هدیه های اسمانی موضوع درس : کوچک های بزرگ

دانلود طرح درس روزانه پنجم ابتدایی نام درس: هدیه های اسمانی موضوع درس : کوچک های بزرگ طرح درس به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,050 تومان

انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۶

دانلود طرح درس ریاضی پنجم دبستان : مراحل اجرای آزمون عملکردی اعمال چهار عمل اصلی برروی اعداد مخلوط

دانلود طرح درس ریاضی پنجم دبستان : مراحل اجرای آزمون عملکردی اعمال چهار عمل اصلی برروی اعداد مخلوط درصورت خواستن فایل به صورت ورد به تلگرام زیر پیام دهید                               تلگرام ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    30% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 1,050 تومان

انتشار : ۵ آذر ۱۳۹۶

دانلود طرح درس روزانه هدیه ششم ابتدایی درس احکام سفر به صورت ورد

دانلود طرح درس روزانه هدیه ششم ابتدایی درس احکام سفر به صورت ورد عنوان کتاب:               هدیه های آسمانی               زمان: 45 دقیقه            تعداد فراگیران:16             تاریخ: پایه تحصیلی:ششم            عنوان درس: احکام سفر                ...

مبلغ واقعی 1,500 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 750 تومان

انتشار : ۴ آذر ۱۳۹۶

دانلود روش تدریس وطرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی درس سوم ( انرژی نیاز امروز ما )

دانلود روش تدریس وطرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی درس سوم ( انرژی نیاز امروز ما ) طرح درس روزانه علوم چهارم ابتدایی درس سوم ( انرژی نیاز امروز ما ) دارای 8 صفحه روش تدریس و آموزش انجام فعالیت ها همچنین مثالهای مختلف ...

مبلغ واقعی 1,000 تومان    50% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 500 تومان

انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۶

دانلود نمونه سوال ابتدایی اول تا ششم دبستان و فایل های کمک آموزشی ، مقاله، طرح درس، پاورپوینت و هزاران فایل دیگر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما